Academics

ICSE Results

 

RESULTS OF CLASS X -MARCH 2018 ICSE EXAMINATION

Congratulations!  We are proud of you children, for bringing laurels to the school by giving us 100% results, year after year.

Total number of students who appeared for the examination: 139

Number of students who passed in the examination:  139

School average: 83.54

The least percentage scored: 63.50

School Toppers

Topper

Srishti V Pandhari
96.50%

Topper

Srishti Srinath
96.17%

Topper

Arya Adesh
95.67%

Topper

Shalini C
95.67%

Topper

Tejashree P
95.67%

Topper

Pavan J
95.67%

Subject Toppers

 

Subject Name Marks obtained
English

Srishti Srinath

Srishti Vaibhav Pandhari

Prajna R

90-92
Sanskrit

Sree Vidya M S

Sidhanti Ajitanath Patil

Shravya Muralidhara

Tanish H Talapaneni

Ruchira Srinidhi

Akash Gopinath

Shalini C

Varun N Kashyap

Vaishnavi S

96-99
Hindi

Riya H M

Srishti Srinath

Pavan J

Madhur G Nayak

Akshay S

Charmy Rakesh Dadhich

Srishti Prasanna

Khushi Nolakha

90-97
Kannada

Tejashree P

Srishti Vaibhav Pandhari

Arya Adesh

Viraja Giriraj Dodderi

Prajna R, Rachana P J

Anagha A Chinchalkar

Rakshitha P, Shreya K S

Darshita T, Shreyas Hiremath

Akshay K

Surya N Bharadwaj

Dhruthi Shekar

Deepthi M

Yatish S Gowda

Dheeraj G

Marc Andre J

Bhoomika Kumar

Shrisha S

Lavanya V S

Harishmitha M

Medha Srinath

Niroop Shetty K

92-99
HCG

Arya Adesh

Srishti Srinath

Srishti Vaibhav Pandhari

Shalini C

Tejashree P

Pavan J

Riya H M

Sree Vidya M S

Tanish H Talapaneni

Viraja Giriraj Dodderi

Shravya Muralidhara

Bhuvan Bharadwaj

Rachana P J

Rakshitha P

Shreyas K S

Amogh Skanda Suresh

Darpan R Byahatti

Aravind Siddharth R

Akshay S

93-99
Mathematics

Arya Adesh

Srishti Srinath

Srishti Vaibhav Pandhari

Shalini C

Tejashree P

Pavan J

Riya H M

Sree Vidya M S

Tanish H Talapaneni

Viraja Giriraj Dodderi

Shravya Muralidhara

Bhuvan Bharadwaj

Rachana P J

Rakshitha P

Shreyas K S

Amogh Skanda Suresh

Darpan R Byahatti

Aravind Siddharth R

Akshay S

92-99
Science

Arya Adesh

Srishti Srinath

Srishti Vaibhav Pandhari

Shalini C

Tejashree P

Pavan J

Riya H M

Sree Vidya M S

Tanish H Talapaneni

Viraja Giriraj Dodderi

Shravya Muralidhara

Bhuvan Bharadwaj

Rachana P J

92-99
Computer Applications

Srishti Srinath

Srishti Vaibhav Pandhari

Shalini C, Tejashree P

Pavan J, Riya H M

Sree Vidya M S

Tanish H Talapaneni

Viraja Giriraj Dodderi

Shravya Muralidhara

Sidhanthi Ajithanath Patil

Rachana P J, Rakshitha P

Shreyas K S, Darshita T

Ruchira Srinidhi, Akshay K

Amogh Skanda Suresh

Aditi Sreenivas, Akash Gopinath

Darpan R Byahatti

Impu D, Niharika Kowshika Jois

Dheeraj G

Sushanth M S

92-100
Physical Education

Arya Adesh

Bhuvan Bharadwaj

Prajna R

Anagha A Chinchalkar

Shreyas Hiremath

Aravind Siddharth R

Akshay S

Tharunya P

Sanjay S Bharadwaj

Sourav Ghosh

Archit Jain

Dhruti Shekar

Yaamini R

Mandira V

Kunal P Jain

Vibha V

Raksha

Athish Raj Mohan

94-100
Home Science

Srishti Prasanna

Panchami

Harishmitha M

Anagha T S

Thanmayir

Chahanas Raj

Vyshnavi M

94-99